Złoty Wiek Holandii okres w malarstwie holenderskim w czasach rozkwitu Republiki Zjednoczonych Prowincji XVII i XVIII wieku.

50100
50100