Louis Marcoussis

Louis Marcoussis, wł. Ludwik Kazimierz Władysław Markus urodził się 14 listopada 1878 w Warszawie. Zmarł 22 października 1941 w Cusset. Francuski malarz i grafik pochodzenia żydowskiego. Jeden z czołowych przedstawicieli kubizmu i paryskiej awangardy artystycznej pierwszej połowy XX w.

Impresjonizm wpłynął na jego wczesne obrazy, ale od około 1911 był częścią ruchu kubistycznego obok innych malarzy awangardowych, takich jak Picasso, Braque, Juan Gris i ci z Section d'Or. Oprócz malowania w stylu kubistycznym martwych natur i instrumentów muzycznych, wykonywał także portrety, widoki Paryża i obrazy z bretońskiego wybrzeża.