Neoklasycyzm klasycyzm współczesny datowany jest na drugą połowę XVIII i pierwszą połowę XIX wieku nawiązuje do szeroko pojmowanej tradycji antycznej i renesansu. Neoklasycyzm dążył poszukiwania porządku i równowagi w kompozycjach plastycznych w odróżnieniu od dzieł impresjonistów czy fowistów . Neoklasycyzm sprzeciwiał się również degradacji wzorców przez akademizm