Ekspresjonizm kierunek w sztuce od początku XX wieku. Ekspresjonizm był przeciwstawny impresjonizmowi. Ekspresjoniści wierzyli, ze wszystko co może wywołać żywiołową reakcję, wstząsa i potrafi przejąć, ma istotną wartość. Ekspresjoniści pokazywali zjawiska zniekształcone, patologiczne i wyjątkowe. Stosowano silne kontrasty, spłaszczano perspektywę, deformowano rzeczywistość. Ekspresjonizm wyrażał subiektywne odczucia artysty, ale wyrażane były one za pomocą przykrych, przygnebiających przeżyć, przesadnie ukazanych w sposób gwałtowny, agresywny, dosadny.