Abstrakcjonizm Kierunek w sztuce, który charakteryzuje się brakiem odniesienia do rzeczywistości. Abstrakcja ma wyrażać ekspresję autora zależy od jego osobowości . Jest to tzw. sztuka abstrakcyjna bezprzedmiotowa. Abstrakcjonizm dzieli się na geometryczny zwany zimnym lub nieorganicznym oraz na abstrakcjonizm niegeometryczny zwany ciepłym lub organicznym