Lorenzo Lotto.

Urodził się w 1480 w Wenecji. Zmarł w 1556 w Loreto.

Włoski malarz, rysownik i ilustrator, epoki wysokiego renesansu i początkach manieryzmu. 

Malował głównie ołtarze, tematy religijne i portrety.