Jacek Malczewski

Urodzony 14 lipca 1854 w Radomiu, zmarł 8 października 1929 w Krakowie. Polski malarz, jeden z głównych przedstawicieli symbolizmu przełomu XIX i XX wieku.

Jacek Malczewski był polskim malarzem-symbolistą, jednym z najbardziej cenionych polskich malarzy, związanym z patriotycznym ruchem Młodej Polski po stuleciu zaborów. Uważany jest za ojca polskiego symbolizmu. Jego twórczość łączyła dominujący w jego czasach styl z historycznymi motywami martyrologii polskiej, romantycznymi ideałami niepodległości, mitologią chrześcijańską i grecką, baśniami ludowymi, a także umiłowaniem świata przyrody. Był ojcem malarza Rafała Malczewskiego.