Hudson River School amerykański ruch artystycznych ukształtowany w połowie XIX wieku. Ruch uosabiał grupę malarzy krajobrazowych, których pejzaże powstawały pod wpływem romantyzmu. Obrazy przedstawiały, dziką przyrodę, pierwsze osadnictwo i rolnictwo oraz pionierskie szlaki w dolinie rzeki Hudson i okolic, potem rozszerzone o inne lokalizacje w Nowej Anglii, Martimes, dziki zachód i Amerykę Południową.