Romantyzm epoka w sztuce datowana od końca XVIII do pierwszej połowy XIX wieku. Cechą malarstwa romantycznego jest zainteresowanie podłożem duchowym: naturą, kulturą i człowiekiem. Dzieła posiadają żywą, dynamiczną kompozycję. Są nasycone emocjami. Sceny często patetyczne, subiektywne przedstawienie natury, motywy orientalne, średniowieczne i rewolucyjne. Kolorystyka wyrazista, często kontrastowa, światłocień i miękki modelunek.