Manieryzm styl w sztuce od ok. 1520 do końca XVI wieku pomiędzy renesansem i barokiem charakteryzujący się dążeniem do doskonałości formalnej i technicznej dzieła W malarstwie manieryzm charakteryzował się brakiem realistycznego naśladowania natury, stosowaniem wydłużonych proporcji ciała, brakiem renesansowych kompozycji, dużym nagromadzeniem postaci, nierealnym kolorytem.