Prymitywizm, sztuka naiwna zainteresowanie sztuka naiwną pojawiło się pod koniec XIX wieku Prymitywiści tworzą dzieła stylizowane na obrazy tworzone przez amatorów. Charakteryzują się deformacją przestrzeni, perspektywy lub jej brakiem, skrajnie subiektywnym punktem widzenia i często dużym przywiązaniem do detalu. Odwołują się często do świata magii, symboli, ale również do życia codziennego