Symbolizm kierunek w sztuce powstał w drugiej połowie XIX wieku. Symboliści do wyrażania ludzkich problemów oraz treści metafizycznych poprzez symbole. Obrazy symbolistów były rozumiane jako ekwiwalenty myśli i wrażeń autorów.