Symbolizm kierunek w sztuce powstał w drugiej połowie XIX wieku. Symboliści do wyrażania ludzkich problemów oraz treści metafizycznych poprzez symbole. Obrazy symbolistów były rozumiane jako ekwiwalenty myśli i wrażeń autorów.

 • #wf4447
  adorn the bride with veil and wreath - Klimt
 • #wf4376
  Wounded Amazion [1] - Franz von Stuck
 • #wf4354
  Woman with white-dotted dress - Giovanni Segantini
 • #wf4301
  Woman and man standing in profile - Klimt
 • #wf4266
  Wind and Wave - Franz von Stuck
 • #wf4256
  Who will redeem myself - Fernand Khnopff
 • #wf4228
  Way to the Park - Klimt
 • #wf4218
  Water snakes (friends) II - Klimt
 • #wf4217
  Water snakes (friends) I - Klimt
 • #wf4191
  Washer - Giovanni Segantini
 • #wf4189
  Warrior - Franz von Stuck
 • #wf4181
  Walking ride - Franz von Stuck
 • #wf4156
  Virgins - Klimt
 • #wf4084
  Unterach at the Attersee - Klimt
 • #wf4058
  Two girls heads in profile and masks Thalia and Melpomene - Klimt
 • #wf4052
  Two dancers - Franz von Stuck
 • #wf4032
  Turkish Vase - Odilon Redon
 • #wf4024
  Trunks in the forest - Odilon Redon
 • #wf3999
  Torches - Franz von Stuck
 • #wf3987
  Tilla Durieux as Circe - Franz von Stuck
 • #wf3982
  Thunderstorm - Klimt
 • #wf3945
  The war - Arnold Bocklin
 • #wf3937
  The veil - Fernand Khnopff
 • #wf3936
  The vanity detail - Giovanni Segantini
 • #wf3935
  The vanity - Giovanni Segantini
 • #wf3925
  The three ages of a woman - Klimt
 • #wf3924
  The three Goddesses Athena, Hera and Aphrodite - Franz von Stuck
 • #wf3923
  The tenderness of the sphinx - Fernand Khnopff
 • #wf3920
  The struggle for women [2] - Franz von Stuck
 • #wf3919
  The struggle for women [1] - Franz von Stuck
 • #wf3908
  The source - Giovanni Segantini
 • #wf3899
  The sin - Franz von Stuck
 • #wf3897
  The silver crown, Tondo - Fernand Khnopff
 • #wf3840
  The pain of mourning - Giovanni Segantini
 • #wf3799
  The life of a struggle (The Golden Knights) - Klimt
 • #wf3785
  The judgement of Paris - Max Klinger
 • #wf3784
  The jack - Franz von Stuck
 • #wf3761
  The girlfriends - Klimt
 • #wf3758
  The game of Naiades - Arnold Bocklin
 • #wf3744
  The first trade fair - Giovanni Segantini
 • #wf3732
  The examination - Felicien Rops
 • #wf3731
  The evil mothers [2] - Giovanni Segantini
 • #wf3730
  The evil mothers [1] - Giovanni Segantini
 • #wf3711
  The dinner - Franz von Stuck
 • #wf3709
  The demon of coquetishness - Felicien Rops
 • #wf3700
  The dancer - Klimt
 • #wf3658
  The bolt - Felicien Rops
 • #wf3644
  The beautiful Helena - Franz von Stuck
 • #wf3635
  The bad mothers, detail - Giovanni Segantini
 • #wf3630
  The angel of the Court - Franz von Stuck