Realizm styl w malarstwie europejskim drugiej połowy XIX wieku. Realiście postulowali odejście od romantycznej inspiracji, rezygnację z akademickiego idealizowania tematu pracy. Proponowali przedstawienie spraw pospolitych, uproszczenie kompozycji płótna, rezygnację z ozdób, przesadnej kolorystyki i promiennego oświetlenia. Tematami prac miało być życie prostych ludzi, ich problemy, troski i obowiązki