Akademizm Kierunek w sztuce od XVII do XIX w. Akademizm polegał na odwoływaniu się do ideałów sztuki i naśladowaniu autorów, których dzieła uznawane były za doskonałe. Akademizm odrzucał spontaniczną ekspresję przy zachowaniu dbałości o detale. Obrazy powstawały w pracowniach a nie w plenerze. Tematem prac miały być dzieła wzniosłe, głównie mitologiczne i historyczne. Wielkość pracy zależała od wzniosłości tematu