Renesans - odrodzenie epoka w kulturze europejskiej datowana od końca XIV do XVI wieku. Malarstwo opierało się na zainteresowaniu się na nowo antykiem i badaniu sztuki starożytnej, skupieniu się na człowieku oraz na odkryciu i opanowaniu zasad perspektywy linearnej. Malowano postacie, akty, postacie biblijne, portrety na tle pejzażu. Stosowano sfumato i światłocień