Kubizm kierunek w sztuce Europejskiej od początku XX wieku. Kubiści w odróżnieniu od ekspresjonistów przedstawiali realne obiekty, uproszczone i spłaszczone do dwóch wymiarów. Kubizm odrzuca reguły perspektywy i upraszcza geometrycznie kompozycję. Kubizm przedstawia rzeczywistość za pomocą stereometrycznej struktury przedmiotów. U podstaw kubizmu mamy zasadę, że obiekty zostają rozbite na szereg geometrycznych elementów , oglądanych w różnym oświetleniu , które następnie przedstawiane są obok siebie na płótnie Głównym tematem kubistów były martwe natury