Impresjonizm kierunek w kulturze europejskiej w drugiej połowie XIX wieku. Impresjonizm stara się uchwycić nieustannie zmieniającą się rzeczywistość i utrwalić ulotne chwile. Impresjonistów nie interesowała tematyka społeczna czy problemy metafizyczne. Impresjoniści tworzyli swoje dzieła w plenerze w określonych porach dnia. Stosowali jasne, świetliste, ciepłe barwy. Wytworzyli też specyficzny sposób nakładania farby. Metoda ta, zwana przez współczesnych dywizjonizmem, polegała na podziale jednolitej plamy barwnej na drobne plamki. Z bliska w pracach impresjonistów widać efekt, drgania i wibracji, jakby były rozmazane. Patrząc z dalszej perspektywy widzimy efekt łączenia kolorów. Cechą szczególną był również brak używania koloru czarnego.